فروشگاه اینترنتی جانا
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

روش اندازه گیری پرده زبرا


پرد هایی که از چپ و راست و پایین ازاد هستن
عرض : پنجره را اندازه گیری می کنید و به آن سانتی متر ۱۵ اضافه میکنید.
ارتفاع : اگر دیوار بالای پنجره کمتر از ۲۰ سانت می باشد از ۱۵ سانت بالای پنجره
و ۱۰ سانت زیر پنجره را اندازه میگیرید.
پرده هایی که از یک یا دو طرف مماس با کابینت یا وسایل دیگر هستن
عرض : اگر از دو طرف مماس است باید اندازه دقیق بین دو مانع (خود پنجره)
گرفته شود.اگر از یک طرف مماس است باید اندازه خود پنجره به علاوه ی ۵ یا
۱۰ سانتی متر گرفته شود.
ارتفاع : مانند مورد قبلی باید از سقف یا دیوار بالای پنجره تا شروع مانع پایینی
(کابینت یا سینک یا ….)گرفته شود.
پرده هایی که باید درون قاب پنجره نصب شوند
عرض : اندازه گیر ی دقیق عرض داخل پنجره و از آن یک سانتی متر کم میکنید.
ارتفاع : اندازه گیری دقیق ارتفاع داخل پنجره و از آن یک سانتی متر کم میکنید.

نکته ۱: برای پنجره هایی که از همه طرف آزاد هستند میزان اندازه ی اضافه بسته به سلیقه ی شماست و قابل تغییر است.
نکته ۲: بیشترین عرض پرده های زبرا ۲۶۰ تا ۲۸۰ سانتی متر می باشد.(بستگی به مدل موردنظر دارد.)
برای پنجره های بزرگتر پرده باید به صورت دو تکه نصب شود ما قاب بالای پرده یک تکه است.
نکته ۳ : زمان سفارش مشخص کنید که زنجیر بالا برنده پرده سمت چپ یا سمت راست آن قرار بگیرد.(از روبه رو)
نکته ۴: نحوه ی محاسبه ی قیمت پرده زبرا :عرض ضرب در ارتفاع ضربدر قیمت
نکته ۵: قیمت هر عدد پایه ۲ هزار تومان میباشد که به مبلغ کل اضافه میگردد.
نکته ۶: ابعاد زیر ۱٫۵ متر مربع است که همان ۱٫۵ متر مربع حساب میشود.(عرض ضربدر ارتفاع کمتر از ۱٫۵)